Overslaan en naar de inhoud gaan

Primaire tabs

Privacyverklaring

Naasten in Kracht beschermt jouw privacy en gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die tijdens het bezoek aan de website Naasten in Kracht.nl worden geregistreerd. Naasten in Kracht zal deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden.

Gegevensdeling met derden

Je gegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Naasten in Kracht kan je geanonimiseerde (persoons)gegevens alleen met derden delen wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijnen

Naasten in Kracht bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Beveiliging

Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Naasten in Kracht passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Naasten in Kracht neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Verwerking gegevens bezoek website

Naasten in Kracht verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek. Het programma maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst op het moment dat je pagina’s van onze website opvraagt. Wij maken gebruik van cookies voor de analyse van websitebezoek via Google Analytics. Op basis van deze informatie kunnen wij zo nodig aanpassingen in onze website doorvoeren. Er zullen dan ook geen tot personen herleidbare gegevens aan derden worden doorgegeven.

Google Analytics registreert van elke bezoeker het aantal bezoeken, de tijd van het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek. Ook registreert Google Analytics wanneer het website bezoek begint, eindigt, hoe lang deze duurt en waar een bezoeker vandaan komt. 

Naasten in Kracht behoudt zicht wel het recht voor om de gegevens van het bezoek van de website op geanonimiseerde wijze te gebruiken voor publicaties en onderzoeksdoeleinden over Naasten in Kracht.

Verwerking gegevens ervaringsverhalen

Het aanleveren van een ervaringsverhaal is altijd op basis van vrijwilligheid. Je verhaal komt na verzending binnen bij een redactieteam. Dit team leest mee en geeft binnen een week suggesties om het ervaringsverhaal scherper te krijgen voor andere naasten. Ook wordt er een passende afbeelding bij je verhaal gezocht. In samenspraak wordt je verhaal vastgesteld. In overleg en na toestemming wordt het ervaringsverhaal geplaatst. Naasten in Kracht verwerkt na verkregen toestemming de volgende persoonsgegevens: naam, email adres en titel ervaringsverhaal.  Wil je op een later moment deze toestemming intrekken? Dat kan, stuur een mail aan m.martens@rescon.nl. Je verhaal en gegevens worden verwijderd. Om te voorkomen dat een ervaring herleidbaar is naar een persoon wordt er alleen gebruik gemaakt van verzonnen namen.  

Privacy beleid van derden

Op onze website staan doorklikmogelijkheden naar andere websites. Wij raden je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen over wat zij met je (persoons)gegevens doen. Wij hebben hier geen invloed op.

Wijzingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 5 oktober 2018. Naasten in Kracht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bekijk  daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacy beleid.

Vragen

Zijn er naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem gerust contact met ons op via m.martens@rescon.nl.

Gebruiker registratie informatie banner

Log in om de meest relevante verhalen te krijgen die aansluiten bij jouw voorkeuren. Nog niet geregistreerd? Meld je gratis aan. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je privacy.