Overslaan en naar de inhoud gaan

Primaire tabs

Eetstoornis
Aandoeningen
Ga naar onderdeel
Wat is een eetstoornis?
Invloed op de naaste
Gevolgen voor de cliënt
Tips

Eetstoornissen

Wat is een eetstoornis?

De kern van elke eetstoornis is een verstoorde en obsessieve manier van omgaan met eten. Maar eigenlijk hebben mensen met een eetstoornis vooral moeite met de manier waarop zij omgaan met zichzelf, anderen en de wereld om hen heen.

Er zijn verschillende soorten eetstoornissen: Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Eetbuienstoornis (Binge Eating Disorder) en variaties hierop. De een eet niet of te weinig, de ander eet wel, maar kan geen maat houden, weer een ander eet bepaalde dingen juist wel of niet.

Invloed op de naaste

Naasten van mensen met een eetstoornis kampen vooral met gevoelens van machteloosheid, verdriet, boosheid en wanhoop.
Machteloosheid: je ziet het gebeuren, je ziet je kind of partner afglijden en kan te weinig doen. 
Verdriet om de strijd die je hem of haar dag in dag uit ziet voeren. Verdriet om de pijn, om het niet geleefde leven, om de eenzaamheid waarin ze uit alle macht probeert te overleven. 
Boosheid om het liegen, boosheid om de macht die de ziekte heeft, de ziekte die alles overneemt. Boosheid op de therapeuten die haar nóg niet beter hebben gemaakt. 
Wanhoop, de angst dat je kind of partner doodgaat.

Een eetstoornis heeft impact op het hele gezin. Relaties komen onder druk te staan en het ‘zorgen maken over’ en ‘zorgen voor’ kosten veel tijd en energie.

Gevolgen voor de cliënt

Mensen met een eetstoornis hebben een negatief zelfbeeld en lichaamsbeeld, weinig zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. Zij zijn vaak bang om te leven, zichtbaar te zijn, verantwoording te nemen. Mensen met eetstoornissen kampen met gevoelens van onzekerheid, angst, schaamte, schuld en eenzaamheid. Vaak stellen zij hoge eisen aan zichzelf en anderen en hebben zij behoefte aan houvast en controle.

Een eetstoornis heeft niet alleen psychosociale gevolgen, zoals eenzaamheid en sociaal isolement, maar ook lichamelijke gevolgen. Deze kunnen heel ernstig zijn. Vaak zijn mensen met een eetstoornis zich hiervan niet bewust.
Mensen met een ernstige eetstoornis kunnen zo verzwakt raken dat ze op school of op het werk niet meer kunnen functioneren.  

Tips

  • Zorg goed voor jezelf. Ook wanneer de ander een beroep op je doet of je verwijt er niet voor hem/haar te zijn. Zo geef je tegelijkertijd het voorbeeld hoe de ander ook meer keuzes voor zichzelf kan maken. Veel mensen met een eetstoornis hebben daar moeite mee.
  • Betrek de ander, waar jij dat wilt en wanneer mogelijk, bij de mooie, leuke en gezellige dingen van het leven. 
  • Zoek steun bij vrienden/ familie en/of lotgenoten. Ook al wil je zoon/dochter/partner niet dat je openheid geeft aan anderen: als jij die behoefte wel hebt zorg dan dat je kunt praten met mensen die je begrijpen en bij wie jij je gesteund voelt.
  • Laat niet de eetstoornis ook jouw leven bepalen. Doe vooral dingen die goed voor je zijn (stel grenzen, zorg voor ontspanning, zorg voor je gezondheid)
  • Durf hulp te vragen. Zo laat je ook zien dat het niet raar is om open te zijn over zaken die je raken of waarin je kwetsbaar bent en dat het ook niet vreemd is om hulp te vragen wanneer iets je niet lukt of je iets moeilijk vindt. Voor mensen met een eetstoornis is het niet gemakkelijk om te erkennen dat ze iets moeilijk vinden, om hulp te vragen en hulp te krijgen.
  • Een aandoening is maar een etiket. Geen mens is hetzelfde. Zie ook: Classificaties gerelativeerd.  

 

Meer informatie

Op Thuisarts.nl vind je meer informatie over de aandoening en de behandeling ervan.

Meer informatie over eetstoornissen, beschikbare instellingen in Nederland en België, coaching, ervaringsdeskundigen, voeding en verdere ondersteuningsmogelijkheden voor jou vind je via eetstoornisvrij.nl  

Bij het Leontienhuis kun je als terrecht voor ontmoetingsavonden, informatiebijeenkomsten en thema-bijeenkomsten. Ook bieden ze per mail ondersteuning aan ouders en naasten. 

Ook Stichting JIJ heeft een aanbod voor naasten. Zo organiseren zij maandelijkse contactgroepen (begeleid door ervaringsdeskundigen), voorlichtingsbijeenkomsten en kan je contact opnemen met het Informatie-, Advies- en Steunpunt.

 

Gebruiker registratie informatie banner

Log in om de meest relevante verhalen te krijgen die aansluiten bij jouw voorkeuren. Nog niet geregistreerd? Meld je gratis aan. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je privacy.